Centro de día situado en O Porto do Son, A Coruña.